EUR
Počet položek: 0 0,- Kč

Reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány na adrese dodavatele: V korytech 23, Praha 10

V případě, že je nutné zaslat reklamované zboží na naši adresu, zasílejte dopisy a balíky na adresu naší kanceláře.
K reklamaci je možné dodat pouze zcela očištěný výrobek, především vana nesmí obsahovat žádné zbytky nečistot po předchozích čištěních.

 

Internetový obchod www.ultrasound.cz poskytuje na vsechny výrobky záruku v souladu s novým občanským zákoníkem, platným od r. 2014 zanásledujících podmínek:

 • Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů (podle nového OZ se  jedná o závady, zjevné již při zakoupení zboží).
 • Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
 • Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s dokladem o koupi výrobku.
 • Na výrobku nebyl proveden žádný zásah za účelem jeho opravy.

 

Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

 • Na poškození bežným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin do do elektroinstalace, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho nevhodné přepravě.
 • Při používání  zboží v  podmínkách, které  neodpovídají  svojí  teplotou,  prašností, vlhkostí, chemickými a  mechanickými  vlivy prostředí, které je  přímo prodejcem nebo výrobcem určeno.
 • Při neodborné instalaci, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Pokud  bylo  zboží  poškozeno  nadměrným  zatěžováním.
 • Záruka se nevztahuje na poškození vlivem lidského faktoru.
 • Na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku.
 • Pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než stanovené využití.
 • Na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál, nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky.
 • Pokud bylo zboží, upravováno zákazníkem a vada vznikla v důsledku této úpravy.

 

Záruční doba na zboží

 • Záruční doba se u jednotlivých druhů zboží liší. U všech výrobků poskytujeme záruku v době určené OZ, nejméně však v době minimální záruční doby - 6 měsíců.
 • Délka záruční lhůty je vždy uvedena na záručním listě (je-li k výrobku výrobcem popř. dovozcem dodáván).

 

Reklamace na zboží 

 • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího.
 • Případné reklamace lze uplatnit zasláním na adresu: V Korytech 23, 101 00 Praha 10
 • K reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení zboží (případně kopii), jehož vady jsou reklamovány. V případě, že byl k výrobku vystaven záruční list (potvrzený návod), je nutné předložit i jeho originál.
 • O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo u složitějších případů do 30-ti dnů.
 • Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady.
 • O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě složitějších reklamací bude rozhodující vyjádření autorizovaného servisu stanoveného dovozcem do ČR.


Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

 

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, Vaše celé jméno a datum nákupu zboží.
 • Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu.

 

Podmínky převzetí zboží:

 • Zboží nesmí být použité.
 • Zboží musí být nepoškozené.
 • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • S originál dokladem o koupi.
 • Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu.

 

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme poštovní poukázkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 21 pracovních dnů po obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží/týden.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace